Casa De Dom Inácio Brasilien

Casa de Dom Inácio är ett spiritistiskt healingcenter beläget i Abaniania. En liten by ca 10 mil sydväst om Brasilia.
Joáo Teixeira de Faria, även kallad John of God eller Joáo de Deus, grundade detta andliga sjukhus 1979 och har drivit det sedan dess med hjälp av ett hundratal volontärer samt frivilliga donationer.

Verandan på Casa de Dom InácioCasan är en plats för läkning på många olika nivåer, såväl fysiska som mentala, emotionella och andliga. De behandlingar man får består i huvudsak av spiritual interventions (osynliga operationer), örtpreparat, healingbehandlat vatten, kristallbädd och slutligen det viktiga energiarbetet i meditationsrummen, the current rooms. Ibland görs spiritual interventions (synliga) på  scenen i samlingsrummet, detta då somliga vill ha eller behöver tydligare bevis.

Vissa personer kan uppleva omedelbara resultat, andra behöver längre tid på sig. Behandlingar man får på casan, sätter ofta igång redan innan man kommit dit och kan pågå upp till ett år efter hemkomst. En del personer kan behöva flera behandlingar och väljer att komma tillbaka till casan.

Tankegångarna vid casan har, liksom i majoriteten av det brasilianska samhället, sin grund i den katolska tron. Casa de Dom Inácio är dock politiskt och religiöst obundet och ingår heller inte i något samfund eller sekt. Alla är lika välkomna att besöka casan, oavsett problem. Alla blir behandlade på lika villkor.

Joáo de DeusJoáo har alltid uppmuntrat till forskning kring vad som sker på casan, med förväntan om att klinikens sätt att arbeta ska få ökad förståelse och acceptans. Hans förhoppning är även att läkarvetenskapen ska få utökade kunskaper som kan användas inom västerländsk medicin.

Genom åren har ett antal böcker skrivits om arbetet på Casa de Dom Inácio. Det har även spelats in ett flertal reportage och dokumentärer som TV visats runt om i världen. Läs mer här…

Casans heliga triangel

Casa de Dom Inácios heliga triangel

Historiskt sett är triangeln en av de äldsta andliga symbolerna. Den förekommer i flera olika trosinriktningar och kulturer. Den står bl.a. för beskydd, hindrar negativa energier.

På Casan är det även en symbol som hjälper oss att fokusera på att få kontakt med den gudomliga energin som vägleder till ett sant andligt liv såsom: Kärlek (respekt, tolerans och vänlighet mot andra) Tro (att vara sann, lyssna och följa sitt hjärta) Välvilja (att tjäna samhället med goda gärningar).

Det finns utplacerade trianglar på Casan, bl.a en i MainHall- samlingssalen och en utanför Blessed room. Besökare använder där triangeln som en plats att få kontakt med Entiteterna. Genom att lägga pannan mot triangeln och be, sänds önskningar till Entiteterna. Fotografier och nedskrivna böner placeras även i triangeln på den nedre ramen. När den är full av skrivna lappar och fotografier samlar ett medium ihop dem och lämnar till Entiteten.

 

För de som tror behövs inga ord
för de som inte tror är inga ord tillräckliga.

Dom Inàcio de Loyola

*

Tillbaka till toppen av sidan

  • Friends of the Casa March 2018 Newsletter 5 juli, 2018
    Read the Friends of the Casa Newsletter for articals, photos, event updates and what is happening with John of God and the Casa de Dom Inacio in Brazil. https://conta.cc/2IQT4zz
  • Friends of the Casa Nov 2017 Newsletter 21 januari, 2018
    Read the Friends of the Casa Newsletter for articals, photos, event updates and what is happening with John of God and the Casa de Dom Inacio in Brazil. http://conta.cc/2h5nBSG
  • Friends of the Casa July 2017 Newsletter 31 oktober, 2017
    Read the Friends of the Casa Newsletter for articals, photos, event updates and what is happening with John of God and the Casa de Dom Inacio in Brazil. http://conta.cc/2utSuoq