John of God

Joáo är ansedd som en av de mest kraftfulla spiritistiska healers som lever i dag. Han har arbetat som medium i drygt femtio år och rest runt i världen. John of God låter entiteter /andliga guider ta över sin kropp tre dagar i veckan för att på ett mirakulöst sätt behandla tusentals människor från hela världen som söker sig dit i behov av hjälp. Många besökare upplever att de blir hjälpta från sjukdomar som i västvärlden anses vara svårbehandlade.

Joáo har alltid uppmuntrat forskning kring vad som sker på Casan i förhoppning om acceptans för klinikens sätt att arbeta och att läkarvetenskapen ska få kunskaper som kan användas i västerländsk medicin.

Den mest omfattade studien som gjorts är ”The U.B.M. Studies” som pågick i två år på heltid.

Böcker har skrivits om arbetet på Casan och som översatts till olika språk. Ett flertal dokumentärer har gjorts under årens lopp.

Casan är en plats för läkning på många olika nivåer såsom fysisk, mental, emotionell och andlig. Hjälpen består i huvudsak av spiritual interventions utförda av entiteterna/ ”andeläkarna” ibland synliga för de som behöver tydligare bevis, örtpreparat, healingbehandlat vatten, kristallbad och energiarbete i ”current rooms” meditationsrummen.

Vissa människor kan uppleva ett omedelbart resultat, en del behöver längre tid på sig. Några behöver fler behandlingar och väljer att komma tillbaka. Alla är lika välkomna att besöka Casan, oavsett problem. Alla blir behandlade på samma villkor. Casa de Dom Inácio är politiskt och religiöst obundet och ingår heller inte i någon sekt.

JAG HAR ALDRIG HELAT NÅGON, GUD OCH DE GODA ANDARNA ÄR DE SOM HELAR   Joáo de Deus

Mirakelmannen
Mirakelmannen”

Av: Robert Pellegrino Estrich

John of God den brasilianske healern
”John of God” sv

Av: Karen Leffler och Heather CummingJohn of God
”John of God”  eng

Av: Karen Leffler och Heather Cumming 

DVD Mirakelmannan
Dvd: ”Healing”

A David-films production